Rehabilitacja domowa NFZ

Bezpłatna rehabilitacja domowa refundowana przez NFZ

Czy wiesz, że?

Pacjentowi ze Znacznym Stopniem Niepełnosprawności może przysługiwać do 80 wizyt bezpłatnej rehabilitacji z dojazdem do Pacjenta.
Prowadzimy bezpłatną rehabilitację domową finansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Pacjentów posiadających orzeczenie o Znacznym Stopniu Niepełnosprawności lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji.

ZADZWOŃ: 511 115 700

Jak skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji w Twoim domu?
Rehabilitacja domowa, to świetna opcja dla osób, które potrzebują regularnej terapii, ale ze względu na swój stan zdrowia nie mogę dojechać do ośrodka rehabilitacyjnego

Dla kogo?

Pacjentowi spełniającymi wymogi stawiane przez NFZ, przysługuje do 80 wizyt domowych liczonych w okresie od stycznia do grudnia danego roku, możliwością kontynuacji terapii w latach kolejnych, w ramach nowych limitów 80 wizyt.
Zajmujemy się w szczególności Pacjentami posiadającymi następujące jednostki chorobowe:

 • choroby zwyrodnieniowe stawów biodrowych oraz stawów kolanowych
 • niedowłady połowicze oraz czterokończynowe na różnorakim podłożu chorobowym
 • osoby z przewlekła chorobą otępienną oraz chorobą Alzheimera
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • przebyte udary oraz niedowłady w wyniku ich następstw
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnością w wyniku dziecięcego porażenia mózgowego
 • osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • choroba Parkinsona
 • polineuropatie

Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji domowej?

Pacjenci posiadający orzeczenie stwierdzające:

 • Znaczny Stopnień Niepełnosprawności
 • Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji (ZUS)
 • Pierwszą Grupę Inwalidzką (dokument wydany przed 1 stycznia 1998 roku)

W przypadku braku posiadania powyższych dokumentów, służymy poradą odnośnie procedury ich uzyskania.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Zapewniamy do 80 bezpłatnych wizyt w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Fizjoterapeuta dojeżdża bezpłatnie do domu Pacjenta.
Proponujemy zrównoważony program rehabilitacji, który jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Naszym celem jest uzyskanie jak najlepszych efektów terapeutycznych, poprzez stosowanie sprawdzonych metod rehabilitacji.
Określamy liczbę wizyt dla każdego Pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia. Staramy się zapewnić Pacjentom dostępność do naszych usług w ciągu całego roku.
Oferujemy opcję współpracy dla fizjoterapeuty, który dotychczas świadczył dla Pacjenta usługi pełnopłatne.

Wspieramy Pacjentów:

 • w procesie pozyskania wytycznych do skierowania od lekarza rodzinnego
 • w procesie kwalifikacji do rehabilitacji domowej
 • w procesie składania wniosków o przyznaniu stopnia niepełnosprawności