Metody terapii

kobieta na rehabilitacji pleców

TERAPIA MANULANA

terapia z punktami spustowymi

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH