METODY SPECJALNE

W ramach prowadzonej przez nas działalności na rzecz ochrony zdrowia zajmujemy się również realizacją zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu metod specjalnych. Nasi specjaliści są w stanie pomóc w każdym przypadku dobierając odpowiednie metody leczenia.


W ofercie naszych zabiegów znajdą Państwo m.in.:

TERAPIĘ MANUALNĄ – uznawana jest za leczniczo-diagnostyczną metodę w usprawnianiu schorzeń układu ruchu. Terapia manualna stosowana jest w leczeniu zespołów bólowych i dysfunkcji narządu ruchu. m.in. przy zmianach zwyrodnieniowych w obrębie stawów celem eliminacji bólu i poprawy funkcjonowania obszaru objętego zmianą chorobową. W ramach terapii manualnej wykonujemy mobilizacje i manipulacje stawowe, opracowanie tkanek miękkich, neuromoblizacje nerwów, techniki eneregizacji mięśni.

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH - terapia punktów spustowych opiera się na różnych formach ucisku na punkty generujące objawy bólowe. Punkty spustowe to bolesne zgrubienia zlokalizowane w mięśniach. Często są one przyczyną dolegliwości bólowych karku, pleców czy kończyn.

masaż pleców

 

masowanie pleców

TERAPIĘ METODĄ PNF - technika proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego ang. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation – PNF) jest jedną z metod fizjoterapeutycznych wykorzystujących neuroplastyczność mózgu. Rehabilitacja prowadzona według założeń koncepcji uznawana jest za skuteczną formę usprawniania pacjentów. Głównym celem usprawniania metodą PNF jest wygenerowanie prawidłowych ruchów funkcjonalnych, poprawa stabilności ciała pacjenta oraz rozluźnienie czy pobudzenie konkretnych grup mięśniowych. Koncepcja Kabata opiera się na ściśle określonych filarach i zasadach postępowania. Jednym z ważniejszych aspektów terapii jest pozytywne nastawienie do pacjenta i jego jednostki chorobowej (ang.positive approach). W trakcie usprawniania wychodzi się z założenia, iż każdy człowiek posiada określony potencjał życiowy, który można wykorzystać w trakcie jego rehabilitacji. Podczas terapii stosuje się ćwiczenia mięśni wykorzystujące zdrowe partie ciała pacjenta. Ma to na celu wzmocnienie mięśni osłabionych poprzez irradiację.

KINESIOLOGY TAPING – jest to jedna z metod terapeutycznych wykorzystujących lecznicze działanie dynamicznego plastrowania. Polega na oklejaniu w odpowiedni sposób określonych obszarów ciała pacjenta specjalnymi taśmami